Judith Butler’n “Biziz, Halk!: Toplanma Özgürlüğü Üzerine Düşünceler” Koç Üniversitesi Yayınları etiketiyle raflarda

Judith Butler’ın toplanma özgürlüğünün de, tıpkı konuşma özgürlüğü gibi bir “ifade özgürlüğü” olduğunu ortaya koyduğu kitabı Biziz, Halk!: Toplanma Özgürlüğü Üzerine Düşünceler, Koç Üniversitesi Yayınları’nın (KÜY) Felsefe ve Sosyoloji kategorilerinde yayımladı.

​Ferit Burak Aydar’ın Türkçeye çevirdiği kitap, politik ve ekonomik tahakküm altındaki halkların kamusal alanlarda toplanmasının ne anlama geldiğini, nasıl bir işlev gördüğünü soruşturuyor. Bu toplanmaları çoğul performatif eylemler olarak alan Judith Butler, performatiflik kuramını genişleterek, prekaryalığın şimdilerde sık sık yaşanan halk hareketlerinde temel bir motif olduğunu belirtiyor. Butler, belli nüfusların toplumsal ve ekonomik destek ağlarından uzak kaldıkları ve yaralanma, şiddet ve ölüme daha yakın düştükleri, siyasi nedenlerden kaynaklanan koşullara karşılık gelen prekaryalığı devindirici güç olarak alan gösterilerin nesnesinin bedenler olduğunu belirtiyor. Buna göre, kitle gösterileri prekaryalığın kolektif bir reddidir. Dahası, bedenlerin sokaklarda, meydanlarda ya da diğer kamusal alanlarda toplanması, arz-ı endam etme hakkının kullanılmasıdır; bu, daha yaşanabilir hayatlar için bedensel bir taleptir.

tr_TRTurkish