Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu Yayımlandı

1993 yılında sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulan TÜSEV, Ali Çarkoğlu ve S. Erdem Aytaç tarafından hazırlanan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu‘nu yayımladı.

Türkiye’de bireysel bağışçılık alanında en güncel verileri içeren bu rapor, aynı zamanda TÜSEV’in bağışçılık kültürünü teşvik etmek amacıyla yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi’nin daha etkin şekilde uygulanmasına katkı sağlayan bir kaynak olmayı ve bu alandaki çalışmalara yön vermeyi hedefliyor.

Raporda kültür ve sanat alanı ile ilgili bağış ve destek ile ilgili güncel veriler de mevcut. Araştırmaya katılan bireylerin yalnızca %1‘i bir STK’ya bağış yapacak olsalar bunun kültür, sanat ve tarihi koruma alanında faaliyet gösteren bir STK olmasını tercih edeceklerini belirtmiş. Müze ve sergi gibi kültürel faaliyetleri desteklemeyi ‘hayırseverlik faaliyeti’ olarak değerlendirenlerin oranı ise %41.8’de kalmış. Müzik ve sinema gibi sanat kollarını ve festivalleri desteklemeyi hayırseverlik faaliyeti olarak görenlerin oranı ise %38.5. Türkiye’de hayırseverlik faaliyetlerinin yapılma sıklığına baktığımızda ise %23 ve %22.5 ile kültür-sanatı desteklemek son sıralarda yer alıyor.

kulturlimited

tr_TRTurkish